ANDREU PEÑALVER MANZANO

 

Andreu Peñalver Manzano és llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 2000. Un cop acabats els seus estudis universitaris entra a treballar a un bufet d’advocats, en el que duu a termes diferents feines relacionades amb el dret.

Més tard Andreu Peñalver deriva la seva activitat cap al món financer i de l’auditoria, treballant en càrrecs de responsabilitat a prestigioses entitats financeres, fet que el converteix en una persona amb una amplia experiència en el sector financer i en l’assessorament mercantil i empresarial.

El fet que avui dia vivim en un món que viu en un continu canvi i immers en un constant procés globalitzador tant a nivell comunicacional, com econòmic, financer i jurídic, i en d’altres terrenys casen perfectament amb els coneixements que com a professional atresora Andreu Peñalver.

La seva amplia experiència de gestió empresarial i financera sumats al seu coneixement del món del dret, converteixen Andreu Peñalver en una persona experta sobretot en dret tributari, bancari i mercantil, tot i que sense renunciar a donar resposta a qualsevol persona, ja sigui empresa o particular, en qualsevol altre aspecte de l’àmbit del dret.

I són precisament aquests anys com a professional/mitjancer entre l’àmbit empresarial i el financer allò que Andreu Peñalver vol incorporar com a valor afegit a la seva activitat com advocat, entenen aquesta com una manera de conciliació i mediació entre les parts, i on la via judicial hauria de ser sempre l’últim recurs a fer servir per resoldre els casos que els seus clients puguin encomanar-li com a professional.

Andreu Peñalver és sobretot un professional que treballa amb rigor, implicació personal i dedicació màxima en tots els casos que se li encomanen, i una persona amb valors, que transmet proximitat als clients per la seva personalitat propera.